پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی

پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

بخش های پایگاه

تازه های نشر

این اثر از بررسی بیش از چهارصد منبع و مدرک علوم قرآنی فراهم آمده است و دارای 4842 اصطلاح است که 2926 اصطلاح آن اصلی (مدخل) و 1926 اصطلاح ارجاعی می باشد
این اثر دربردارنده اصطلاحات متداول در حوزه معرفتی اصول فقه است که از بررسی حدود دویست عنوان مدرک اصولی (شیعه و سنی)، شش هزار اصطلاح اصول فقه شناسایی شده است که شامل 3000 مدخل اصلی و ارجاع 2870 اصطلاح به آنها است.
اصطلاح نامه اصلاح الگوی مصرف مشتمل است بر واژگان کلیدی مربوط به موضوع یاد شده که از بررسی بیش از 15 عنوان کتاب و بیش از 400 مقاله بدست آمده است

حوزه های اصطلاحات

تعداد اصطلاحات: 326,478
تعداد نمایه ها: 217,130
تعداد فرهنگنامه ها: 94,314
تعداد منابع: 13,712